Végéhez közeledik az a 2017-ben indított, romák foglalkoztatottságát elősegítő program, amelyhez Sepsiszentgyörgy Önkormányzata is csatlakozott.

A program keretében a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedi álláskereső lakosok egy kisebb csoportja különböző, az álláskereséshez nélkülözhetetlen készségek fejlesztésében, valamint szakképzési és szakismereti bizonylat megszerzéséhez szükséges képzésekben részesült.

Március 14-én 15 személy vehette át azt a szakmaismereti bizonylatot, amely hozzásegítheti az álláskereső személyeket a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

A projekt célja a roma munkaerő foglalkoztatottságával kapcsolatos problémákra megoldást találni a dél-kelet-európai térségben, mindezt annak fényében, hogy a romák jelentik a legnagyobb etnikai kisebbséget az Európai Unióban és a leginkább marginalizált közösségek közé tartoznak, olyan problémákkal szembesülve, mint társadalmi kirekesztettség, diszkrimináció, korlátozott hozzáférés a munkaerőpiachoz, az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz.

Buja Gergely, a projekt felelőse a szakmai bizonylatok átadásának alkalmával elmondta: „A program keretében egy olyan kísérleti jellegű kezdeményezés valósult meg, amilyenre eddig még nem volt példa Sepsiszentgyörgyön. Nagyon büszke vagyok mindazokra, akik részt vettek a képzéseken és sikeresen levizsgáztak. Mindez nem valósulhatott volna meg a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatátának és partereinek, illetve az AFACOV ügynökség munkatársainak szakmai hozzáértése nélkül.”

Képzéssorozaton vettek részt az álláskereső őrkői lakosok

A tavalyi év októberében startolt az a kísérleti jellegű kezdeményezés (pilot projekt), melynek keretében egy 30 fős csoportnak hetente több alkalommal, kiscsoportos tevékenységek keretén belül a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatának és partnereiknek szakemberei nyújtottak segítséget a felzárkózáshoz. A képzések alkalmával a résztvevők írni és olvasni tanulhattak, fejleszthették a beszéd- és kommunikációs készségüket, elsajátíthatták a román nyelvismeret alapjait. Mindemellett lehetőségük nyílt megismerni önmagukat, hiszen minden résztvevő egyéni mentort kapott, aki támogatja a folyamatban és segít megoldani különböző felmerülő problémákat, helyzeteket.

Sor került a szakismeretek elmélyítésére is

A pilot következő fázisában, az idei év januárjától kezdődően a szakmai ismeretek elmélyítésére, valamint a szakmai kompetenciák felmérésére került sor. Ezt a sepsiszentgyörgyi AFACOV – a Kovászna Megyei Szakmai Minősítő Ügynökség bonyolította le. A szakmai képzések aszerint lettek kiválasztva, hogy azok megfeleljenek az őrkőiek és a helyi munkaerőpiac igényeinek is.

Ennek megfelelően, a kezdetben 30 fős csoportból 23 személy vett részt különböző szakmai alapok elmélyítésében, a képzéssorozat végén pedig csupán 15 személy vehette át a szakmaismereti bizonylatot: 8 személy a szobalány, 3 személy a kereskedelmi dolgozó, ketten a kőműves, valamint 2 személy a láncfűrészes szakmákkal ismerkedett meg.

„Nagyon elégedettek vagyunk a résztvevőkkel, a kitartó munkájunknak látható eredménye lesz. Valóban szükség van a párbeszédek változására az etnimukom között. Bízunk benne, hogy a közös együttműködés itt még nem ér véget.” – hangsúlyozta Gheorghincă Constantin, az AFACOV vezetője.

A március elejéig tartó képzések sorozatát egy két hónapos mentorálási program követi, főleg azok számára, akiknek sikerül munkát találniuk. A program lebonyolításában a Gyulafehérvári Caritas mellett a Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete és az „ESÉLY” Lelki Egészségvédő Egyesület munkatársai vesznek részt.

Tanulmányúton az őrkői lakosok

Mint arról már korábban beszámoltunk, a célcsoport tagjai 2018. novemberében tanulmányi úton vettek részt, amelynek során bölöni és hídvégi roma közösségekben működő pozitív példákkal ismerkedhettek meg. A látogatás során sikerült megmutatni a résztvevőknek néhányat azokból a Kovászna megyei programokból és tevékenységekből, amelyek az őrkői közösség számára is példaértékűek lehetnek.

A RARE – Változó diskurzusok, változó gyakorlatok: A romák, mint emberi erőforrás (RARE – Changing Discources, Changing Practices: The Roma As Human Resources) c. projekt nyolc ország és 21 partnerszervezet részvételével zajlik, amely az Interreg Duna 2014-2020 Transznacionális Együttműködési Program keretében jött létre. A programban Sepsiszentgyörgy önkormányzata is részt vesz további három romániai partnerrel együtt: az Etnikumközi Hivatallal, az Együtt Ügynökséggel és a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi kirendeltségével. A négy partner együtt felel a projekt tevékenységeinek lefolytatásáért, valamint a pilot program kidolgozásáért és megvalósításáért, amelynek legfőbb célja a romák munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése.

Cikk megosztása