În 2017 a fost lansat programul care studiază romii ca resursă umană şi care îşi propune integrarea acestora pe piața forței de muncă. Din România, la acest program s-a alăturat și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe. 

 

Proiectul intitulat „Schimbarea discursurilor, schimbarea practicilor: romii ca resursă umană – RARE” (RARE – Changing Discources, Changing Practices: The Roma As Human Resources), creat în cadrul Programului Transnațional Interreg Dunărea 2014-2020, este în curs de implementare prin cooperarea a opt țări și 21 de organizații partenere.

Partenerul principal al proiectului este Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria, cu patru organizații alăturându-se programului din România: Agenția Împreună, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Serviciul de Ajutor Maltez din Sfântu Gheorghe și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

Împreună, cei patru sunt responsabili pentru elaborarea și implementarea unui program pilot, care are ca obiectiv principal facilitarea accesului persoanelor de etnie romă pe piața muncii.

Proiectul încearcă să găsească soluții la probleme de încadrare pe piața muncii a persoanelor de etnie romă în ţările din regiunea Europei de Sud-Est, în situația în care romii constituie cea mai numeroasă minoritate etnică în Uniunea Europeană și sunt printre cei mai deprivați, care se confruntă cu exclusiune socială, discriminare și acces limitat pe piața muncii, în educație și în sistemul de sănătate.

Lansarea unei serii de instruiri pentru locuitorii cartierului Őrkő

În cadrul proiectului, în luna octombrie 2018 a fost lansată o inițiativă (proiect pilot) în cadrul căreia o grupă alcătuită din 30 de locuitori din cartierul Őrkő, care sunt deschiși în căutarea locurilor de muncă,  participă la o serie de instruiri pentru adulți și instruire profesională. Instruirile vor fi lansate în curând, iar absolvirea acestora le-ar asigura participanților câte un certificat privind competențele profesionale și i-ar putea ajuta în integrarea pe piața forței de muncă.

Pofesioniștii Departamentului de Asistență Socială al Organizației Caritas Alba Iulia, împreună cu partenerii lor, oferă ajutor în acumularea de cunoştinţe pentru grupa alcătuită mai ales din femei, care participă de mai multe ori pe săptămână la activități organizate în grupe mai mici.  Cu ocazia instruirilor, participanții vor putea învăța să scrie și să citească, își vor putea dezvolta abilitățile de comunicare, și vor avea ocazia să învețe bazele limbii române. Pe lângă toate acestea, vor avea ocazia să se cunoască pe ei înşişi, deoarece fiecare participant va avea câte un mentor individual, care va oferi sprijin în proces și ajutor pentru rezolvarea diferitelor probleme și situații.

Locuitorii din Őrkő în vizită de studiu

Benificiarii proiectului au participat în noiembrie anul trecut la o excursie de studiu în cadrul căreia s-au putut familiariza cu exemplele pozitive din cadrul comunităților de romi din Belin și Hăghig. În cadrul vizitei, participanții au putut învăța despre programele și activitățile din județul Covasna care ar putea avea efecte exemplare și asupra comunității din cartierul Őrkő.

În următoarea fază a proiectului pilot urmează adâncirea cunoștințelor profesionale și evaluarea competențelor, care va fi realizată de către un centru de educație a adulților din Sfântu Gheorghe. Aceste cursuri vor fi organizate într-o manieră care să corespundă atât nevoilor locuitorilor din cartierul Őrkő, cât și nevoilor pieței forței de muncă locale.

Seria instruirilor va dura până la sfârșitul lunii februarie, după care urmează un program de mentorare adresat mai ales persoanelor care reușesc să găsească un loc de muncă.  Desfășurarea programului va fi realizată de către Organizația Caritas Alba Iulia, împreună cu Serviciul de Ajutor Maltez din Sfântu Gheorghe și Asociația de Promovare a Sănătăţii Mintale „Esély”.

Despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului va fi realizat un scurt film documentar, având o lungime între 15 şi 30 de minute, al cărui scop este de a documenta și prezenta procesele instruirilor și cursurilor profesionale, precum și prezentarea posibilităților oferite de proiect din punctul de vedere al participanților.

fotografii: vargyasi levente
Share