PÁLYÁZATI KISOKOS 

A Gyere haza program kritériumrendszere

2009-ben döntött úgy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, hogy a városból elszármazott, elsősorban fiatal értelmiségiek számára olyan programot dolgoz ki, amely a hazatelepedésre ösztönzi őket.

Azok pályázhatnak, akik az iratcsomó benyújtásáig még nem töltötték be a 35. életévüket, a kérvényező egyénileg, saját nevére kell kérje a lakhatási igénylést. Az igénylő személynek, illetve feleségének az iratcsomó benyújtásáig és annak elbírálása alatt nem szabad rendelkeznie semmilyen lakással vagy telekkel sem Sepsiszentgyörgyön, sem pedig más településen. Kivételt jelent ez alól, ha valaki örökség útján jutott ingatlanhoz, vagy akinek államosították a lakását, és nem kapott semmiféle természetbeli kártérítést.

A hazaköltözni szándékozó igénylőknek ugyanakkor kell kérniük egy igazolást a lakosság-nyilvántartó hivataltól, hogy melyik időszakban laktak a városban, illetve kell csatolniuk egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozatot is, amelyben vállalják, hogy haza fognak költözni Sepsiszentgyörgyre.

A benyújtott kéréseket pontrendszer alapján fogják rangsorolni: 10 pontot ér, ha a kérelmező nem házas, 20-at, ha házasságban él. Ha egy gyereket nevelnek, akkor 2 pontot adnak, ha két gyerek van, 4 pont jár, 3 vagy az azt meghaladó gyereklétszám esetében 8 pontot írnak be. A szakképesítéssel nem rendelkező, középfokú iskolai tanulmányokkal rendelkezők 5 pontot, a képesítéssel rendelkezők 10 pontot, a felsőoktatási diplomával bírók 20 pontot, a mesteri képesítéssel rendelkezők 25 pontot, míg a doktori titulussal rendelkezők 30 pontot kapnak. Az igénylőknek banki kivonatot is fel kell mutatniuk, bizonyítékul, hogy rendelkeznek a ház felépítéséhez szükséges költségek 10 százalékával.

A legolcsóbb ház kivitelezési költsége megközelítőleg 52 ezer euró, a legdrágább 113 ezer euróba kerül. Akik más városból hazaköltöznek Sepsiszentgyörgyre, 10 pontot kapnak pluszba. Azonos pontszám esetén az a kérelmező élvez előnyt, aki hamarabb benyújtotta pályázatát. Az építkezési munkálatokat a szerződés aláírásától számítva egy éven belül meg kell kezdeni, és három év alatt be is kell fejezni. Az önkormányzat a 300 négyzetméteres telek mellett ingyen biztosítja a háztervet is. Aki nagyobb udvart szeretne, pluszba bérelhet területet. A tervek, valamint további információk a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában érhetőek el.

Jogi háttér


» 2003/15-ös számú törvény

» 2003/896-os számú kormányhatározat

» 2009/157-es számú tanácshatározat

» 2010/192-es számú tanácshatározat

» 2010/61-es számú tanácshatározat

» 2012/74-es számú tanácshatározat

» 2012/231-es számú tanácshatározat

» 2013/209-es számú tanácshatározat

RomaniaHungary