2017-ben indult útjának a romák foglalkoztatottságát elősegítő program, amelyhez Romániából Sepsiszentgyörgy Önkormányzata is csatlakozott. A program keretében 2018. október 11-én közös találkozón vettek részt az őrkői álláskereső lakosok, valamint a program szakmai lebonyolításában segítséget nyújtó civil szervezetek és az önkormányzat képviselői.

A találkozó során a civil szervezetek munkatársai közösen az önkormányzat képviselőivel ismertették az érdekelt jelenlevőkkel azokat a hamarosan induló felnőttképzési és szakképzési lehetőségeket, amelyek hozzásegíthetik a résztvevőket egy szakdiploma megszerzéséhez, és a munkaerő piacon való elhelyezkedéshez. A program 30 személynek kínál képzési lehetőséget, fő lebonyolítója a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazata.

A képzések alkalmával a résztvevők írni és olvasni tanulhatnak, fejleszthetik a beszéd- és kommunikációs készségüket, elsajátíthatják a román nyelvismeret alapjait. Mindemellett, lehetőségük nyílik megismerni önmagukat, hiszen minden résztvevő egyéni mentort kap, aki támogatja a folyamatban és segít megoldani különböző felmerülő problémákat, helyzeteket.

A képzésekre hetente négyszer kerül sor és napi két órát vesznek majd igénybe. A szervezetek munkatársai megoldják a gyerekfelügyeletet a képzések ideje alatt, hogy a kisgyermekes szülők is részt vehessenek az órákon. A szakképzésekre aszerint kerül majd sor, hogy azok megfeleljenek az őrkőiek és a helyi munkaerő piac igényeinek is.

A kézpések sorozata február végéig tart, a program lebonyolításában a Gyulafehérvári Caritas mellett, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete és az „ESÉLY” Lelki Egészségvédő Egyesület munkatársai vesznek részt.

A RARE – Változó diskurzusok, változó gyakorlatok: A romák, mint emberi erőforrás (RARE – Changing Discources, Changing Practices: The Roma As Human Resources) c. projekt, amely az Interreg: Duna 2014-2020 – Új transznacionális együttműködési program keretében jött létre, nyolc ország és 21 partnerszervezet részvételével indult útjára. Fő partnere a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Romániából hárman csatlakoztak a romák foglalkoztatottságát elősegítő program megvalósításához: az Együtt Ügynökség (Agenția Împreună), az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata.

Cikk megosztása