2017-ben indult útjának az a romák foglalkoztatottságát elősegítő program, amelyhez Romániából Sepsiszentgyörgy Önkormányzata is csatlakozott.

 

Nyolc ország és 21 partnerszervezet részvételével zajlik a RARE – Változó diskurzusok, változó gyakorlatok: A romák, mint emberi erőforrás (RARE – Changing Discources, Changing Practices: The Roma As Human Resources) c. projekt, amely az Interreg Duna 2014-2020 Transznacionális Együttműködési Program keretében jött létre. A programban Sepsiszentgyörgy önkormányzata is részt vesz további három romániai partnerrel együtt: az Etnikumközi Hivatallal, az Együtt Ügynökséggel és a Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi kirendeltségével. A négy partner együtt felel a projekt tevékenységeinek lefolytatásáért, valamint egy pilot program kidolgozásáért és megvalósításáért, amelynek legfőbb célja a romák munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése.

A projekt célja a roma munkaerő foglalkoztatottságával kapcsolatos problémákra megoldást találni a dél-kelet-európai térségben, mindezt annak fényében, hogy a romák jelentik a legnagyobb etnikai kisebbséget az Európai Unióban és a leginkább marginalizált közösségek közé tartoznak, olyan problémákkal szembesülve, mint társadalmi kirekesztettség, diszkrimináció, korlátozott hozzáférés a munkaerőpiachoz, az oktatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz.

Képzéssorozat indult az álláskereső őrkői lakosoknak

A program keretében a tavalyi év októberében startolt egy kísérleti jellegű kezdeményezés (pilot projekt), melynek keretében a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedi álláskereső lakosok közel 30 fős csoportja részesül különböző, az álláskereséshez nélkülözhetetlen készségek fejlesztésében, valamint megismerhették azokat a felnőttképzési és szakképzési lehetőségeket, amelyek hozzásegíthetik a résztvevőket egy szakmaismereti bizonylat megszerzéséhez, és a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. A túlnyomó részt nőkből álló célcsoport tagjainak hetente több alkalommal, kiscsoportos tevékenységek keretén belül a Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás Ágazatának és partnereiknek szakemberei nyújtanak segítséget a felzárkózáshoz. A képzések alkalmával a résztvevők írni és olvasni tanulhatnak, fejleszthetik a beszéd- és kommunikációs készségüket, elsajátíthatják a román nyelvismeret alapjait. Mindemellett, lehetőségük nyílik megismerni önmagukat, hiszen minden résztvevő egyéni mentort kap, aki támogatja a folyamatban és segít megoldani különböző felmerülő problémákat, helyzeteket.

Tanulmányúton az őrkői lakosok

2018 novemberében tanulmányi úton vettek részt a célcsoport tagjai, amelynek során bölöni és hídvégi roma közösségekben működő pozitív példákkal ismerkedhettek meg. A látogatás során sikerült megmutatni a résztvevőknek néhányat azokból a Kovászna megyei programokból és tevékenységekből, amelyek az őrkői közösség számára is példaértékűek lehetnek.

A pilot következő fázisa a hamarosan induló szakmai ismeretek elmélyítése, valamint a szakmai kompetenciák felmérése, melyet egy sepsiszentgyörgyi felnőttoktatási központ bonyolít le. A szakmai képzések aszerint lettek kiválasztva, hogy azok megfeleljenek az őrkőiek és a helyi munkaerőpiac igényeinek is.

A képzések sorozata február végéig tart, ezt követi egy két hónapos mentorálási program, főleg azok számára, akiknek sikerült munkát találniuk. A program lebonyolításában a Gyulafehérvári Caritas mellett a Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete és az „ESÉLY” Lelki Egészségvédő Egyesület munkatársai vesznek részt.

A pilot program keretében zajló tevékenységekről egy 15-30 perces dokumentumfilm is készül, amelynek célja bemutatni és végigkövetni a képzések és szakképzések folyamatait, valamint az azokon résztvevő személyek szemszögéből mutatni be a program által kínált lehetőségeket.

fotók: vargyasi levente
Cikk megosztása