Magyar Română English
  Hírek Eseménynaptár Térkép Fórum Sepsiszentgyörgy

Somogyi Attila - Szolnok (HU)
Szekely Emoke - Kezdivasarhely (RO)
Ilyes Arnold-Laszlo - Sepsiszentgyorgy (RO)
Bíró Andrea - Budapest (HU)
Béres Ferenc - Szeged (HU)
Ginghina Julianna Katalin - Budapest (HU)
Fadgyas Egmond - Sepsiszentgyörgy (RO)
Simon Tünde - Mosonmagyaróvár (HU)
Péter Izabella - Magyargyerőmonostor, Kolozs megye (RO)
Demes Bodó Iringó - Sepsiszentgyörgy (RO)

Felhasználási feltételek

SepsiNet felhasználási feltételek


A SepsiNet weboldal, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett online közösségi hálózati szolgáltatás, amelynek célja, hogy egy közös virtuális teret hozzon létre a Sepsiszentgyörgyről elszármazott személyek, valamint az itthonmaradottak számára. Ez a honlap a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala (Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe) - székhely: 1918. December 1. utca, 2-es szám, 520008 Sepsiszentgyörgy; képviselő neve: Antal Árpád András polgármester; elérhetősége: info@sepsinet.ro; a továbbiakban „SepsiNet” vagy „Szolgáltató” - tulajdona.
A SepsiNet-szolgáltatás használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

I. Szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a sepsinet.ro alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá az sepsinet.ro-n történő megjelenítésre képes eszközök igénybe vételét.

A szolgáltatást a SepsiNet.ro nyújtja, amellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
(a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
(b) a jelszó titokban tartásáért ön felel;
(c) a SepsiNet-et haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
(d) hozzájárul ahhoz, hogy a SepsiNet kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie);
(e) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) a SepsiNet törölheti rendszeréből.

16 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást nem vehetik igénybe.

A SepsiNet fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a

SepsiNet-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

 • védjegyet sért,

 • mai vagy történelmi közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,

 • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,

 • obszcén vagy trágár kifejezés,

 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,

 • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a SepsiNet fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint a SepsiNet tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, a SepsiNet jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó adatait a SepsiNet összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja.

Megértette, hogy a SepsiNet keretrendszerén belül a tartalom publikálása moderálva történik. A SepsiNet fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.


II. Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A SepsiNet fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár a fórumon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

III. Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a SepsiNet-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a SepsiNet-szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, személyes üzeneteket.

Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által feltöltött képek tárolási helyének közvetlen elérhetőségi urlje, kivihető, és ezen url-nek a külső helyre történő belinkelésvel közvetlenül kívülről is elérhetővé válik a kép.

A fórumon SepsiNet automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. Az SepsiNet mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért, de utólagosan törölheti abban az esetben, ha nem felel meg a felhasználási feltételekbe foglalt általános alapelvekkel. A felhasználók által feltöltött események, valamint hírek/cikkek ellenőrzés után, utólagos jóváhagyással jelennek meg az oldalon.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a SepsiNet minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Továbbá azokat az tartalmakat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a SepsiNet minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

 • A SepsiNet-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

 • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a SepsiNet-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;

 • A SepsiNet számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);

 • Más tagokról információ gyűjtése és publikálása jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);

 • A SepsiNet-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

 • Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;

 • Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a „spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a feltöltött tartalmakban, hozzászólásokban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több fórum témakörben azonos tartalommal, rövid időn belül „flood”-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több témában, több alkalommal helyez el;

 • Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a SepsiNet rendszerén kívülre;

 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a SepsiNet hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;

 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;

 • Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;

 • Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;

 • Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.


IV. A felhasználó kérésére történő adatmódosítás


IV. 1. E-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím felhasználói adatlapon kívüli átírásához a SepsiNet azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így a SepsiNet kérheti, hogy a felhasználó

 • a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást

 • vagy azt, hogy küldje el a SepsiNet részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát

 • vagy személyazonosságát egyéb, a SepsiNet által elfogadott módon bizonyítsa.

V. Elhunyt személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a info@sepsinet.ro címen.

VI. A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A SepsiNet fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a SepsiNet-szolgáltatásba történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

VII. Felelősség kizárása

A SepsiNet és annak tulajdonosa, használatba adói, partnerei, beszállítói és tanácsadói kizárnak bármely és minden felelősséget a SepsiNet-szolgáltatáson a felhasználók által elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A SepsiNet kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért.

Az SepsiNet-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, „ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy az SepsiNet-szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a SepsiNet nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

VIII. Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Románia területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

Kelt.: 2013. november 28.