Magyar Română English
  Hírek Eseménynaptár Térkép Fórum Sepsiszentgyörgy

Somogyi Attila - Szolnok (HU)
Szekely Emoke - Kezdivasarhely (RO)
Ilyes Arnold-Laszlo - Sepsiszentgyorgy (RO)
Bíró Andrea - Budapest (HU)
Béres Ferenc - Szeged (HU)
Ginghina Julianna Katalin - Budapest (HU)
Fadgyas Egmond - Sepsiszentgyörgy (RO)
Simon Tünde - Mosonmagyaróvár (HU)
Péter Izabella - Magyargyerőmonostor, Kolozs megye (RO)
Demes Bodó Iringó - Sepsiszentgyörgy (RO)

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

A SepsiNet weboldal, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett online közösségi hálózati szolgáltatás – a továbbiakban SepsiNet – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a SepsiNet milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a SepsiNet nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás összhangba áll a 2001. évi 677. törvény előírásaival, amely a személyes adatok védelméről, az adatok gépi feldolgozásáról rendelkezik.


Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a SepsiNet honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez) rögzítésre kerülnek a további adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím, tartózkodási hely, születési adatok, végzettség, foglalkozás.


Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.


Amennyiben személyes adatokat bocsát a SepsiNet rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

3. Biztonság

A SepsiNet mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak az ön által engedélyezett felhasználók, valamint a SepsiNet azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges.


A SepsiNet azon szerződéses partnerei, akik a SepsiNet részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Kiskorúak védelme

A SepsiNetre történő regisztráció kizárólag 16 éves korhatár felett megengedett.
A SepsiNetnek nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat jutatott el a SepsiNetnek, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 6. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a SepsiNethez. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

5. „Cookie-k”

A honlap használatának megkönnyítése céljából a SepsiNet névtelen látogatásazonosítót, ún. „cookie”-kat használ. A „cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt „cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt „cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

6. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a SepsiNet törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk levél formájában (Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala | Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe – székhely: 1918. December 1. utca, 2-es szám, 520008 Sepsiszentgyörgy; elérhetősége: office@sepsinet.ro).

7. Közösségi oldalak „Plug-in” bővítményeinek működése

A honlapon előfordulhatnak különböző közösségi oldalak (például: Facebook, Google +, stb.) által működtetetett „Plug-in” bővítmények. Ilyen „Plug-in”  bővítmény lehet a megosztás, kedvelés gomb. Amennyiben a honlap valamely oldalára ilyen „Plug-in” bővítményt helyeztek, az Ön által használt internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre ezen közösségi honlapok szervereivel, e kapcsolat révén a „Plug-in” megjelenik az Ön képernyőjén. A beágyazott „Plug-in” és a közösségi oldal közötti direkt kapcsolat következtében a szerver értesítést kap arról, hogy Ön a honlap mely részét látogatta meg.


Amennyiben Ön csatlakozott egy közösségi oldalhoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve, a közösségi oldal ezen információt hozzárendeli az Ön saját felhasználói oldalához. Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a közösségi honlap hozzárendelje az Ön felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a közösségi oldalról.

8. Az adatkezelésért felelős:

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala (Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe) - 1918. December 1. utca, 2-es szám, 520008 Sepsiszentgyörgy; e-mail: info@sepsi.ro;.
Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

 

Kelt.: 2014. január 21.